Podnaslavljanje I: filmov in igranih oddaj

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalka

doc. dr. Silvana Orel Kos

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1. Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
 2. 2. Razvijanje sposobnosti oblikovanja podnaslovnega besedila v odvisnosti od dialoga, slike in ritma dogajanja.
 3. 3. Razvijanje sposobnosti zgoščevanja besedila in obvladovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbire pri zgoščevanju.
 4. 4. Razvijanje sposobnosti prevajanja v jeziku, ki po zvrstnostni opredelitvi povezuje značilnosti pisanega in govorjenega jezika.
 5. 5. Razvijanje obvladanja tehničnega postopka podnaslavljanja, vključno z uporabo specialnih računalniških programov in specifične opreme za podnaslavljanje.
 6. 6. Razvijanje sposobnosti razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo podnapisov.
 7. 7. Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne podnaslavljalske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.

Opis vsebine

 1. Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih žanrov in z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo.

 1. Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst – prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; prevajanje jezikovnih in jezikovno-slikovnih iger v dialogu; podnaslavljanje gledaliških in drugih umetnostnih besedil; prevajanje po danih časovnih kodah.

Temeljna literatura

 1. 1. Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
 2. 2. Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY.
 3. 3. Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna:  CLUEB, str. 297-305.
 4. 4. Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome, str. 75-82.
 5. 5. Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language       
 6. 6. Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4).
 7. 7. Cintas, Jorge Díaz (ur.) 2009. Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang.
 8. New trends in audiovisual translation. Bristol (UK) ; Buffalo (USA): Multilingual Matters.
 9. 8. Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. Končna ocena je sestavljena iz

 1. - medletnega ocenjevanja podnaslovitev in analiz (40 % ocene);
 2. - končnega izpita – podnaslovitve 10-minutnega odlomka s komentarjem (60 % ocene).
Ucitelj

Silvana Orel Kos