Podnaslavljanje I: dokumentarnih in govornih oddaj

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1. Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
 2. 2. Razvijanje sposobnosti oblikovanja podnaslovnega besedila v odvisnosti od dialoga, slike in ritma dogajanja.
 3. 3. Razvijanje sposobnosti zgoščevanja besedila in obvladovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbire pri zgoščevanju.
 4. 4. Razvijanje sposobnosti prevajanja v jeziku, ki po zvrstnostni opredelitvi povezuje značilnosti pisanega in govorjenega jezika.
 5. 5. Razvijanje obvladanja tehničnega postopka podnaslavljanja, vključno z uporabo specialnih računalniških programov in specifične opreme za podnaslavljanje.
 6. 6. Razvijanje sposobnosti razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo podnapisov.
 7. 7. Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne podnaslavljalske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.

Opis vsebine

Delo poteka v obliki analize podnaslovljenih odlomkov različnih dokumentarnih žanrov, informativnih, notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih oddaj z različnimi podnaslovnimi značilnostmi ter samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo.

Obravnavane teme: podnaslovni postopek – prevajalski in tehnični vidiki; oblika podnapisov; oblikovanje besedila – delitev med podnapisi in znotraj podnapisov; ritem menjavanja podnapisov in primeri delitve dialoga na podnaslovne enote; načela zgoščevanja besedila ob hitrem ritmu; značilnosti govorjenjega jezika; značilnosti pripravljenega in nepripravljenega govornega nastopa; jezik podnapisov kot posebna prenosniška zvrst – prevajanje nezbornega govora, dialektov, slenga; prevajanje kulturno specifičnih izrazov v podnapisih; primerjava podnaslavljanja dokumentarnih in igranih oddaj; prevajanje po danih časovnih kodah; kombinacija podnaslovitve in branega komentarja; dodatno grafično opremljanje dokumentarnih oddaj.

Temeljna literatura

  1. 1.  Ivarsson, Jan, in Mary Carroll (1998) Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
  2. 2.  Gambier, Yves, ur. (1998) Translating for the media. Turku: Painosalama OY.
  3. 3.  Kovačič, Irena (1990) Subtitling and contemporary linguistic theories. V: Jovanović, Miodrag, ur.: Translation, a Creative Profession. Beograd: Prevodilac. 407-417.
  4. 4.  Kovačič, Irena (1996) Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena. Bologna:  CLUEB. 297-305.
  5. 5.  Kovačič, Irena (1998) Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome. 75-82. 

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz

 1. - medletnega ocenjevanja podnaslovitev in analiz (40 % ocene);
 2. - končnega izpita – podnaslovitve 10-minutnega odlomka s komentarjem (60 % ocene).