Angleške jezikovne vaje 1

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: vaje

Izvajalci

asist. dr. Martin Grad
lekt. mag. Nina Grahek Križnar
doc. dr. Donald Reindl
lekt. mag. Urša Vogrinc Javoršek

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik I
Ucitelj

Martin Grad

Ucitelj

Nina Grahek Križnar

Ucitelj

Donald Reindl

Ucitelj

Urša Vogrinc Javoršek