Prevajanje v francoščino: kulturnospecifična besedila I

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalci

lekt. dr. Nadja Dobnik
doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.         Kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih splošnih besedil;
 2. 2.         Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
 3. 3.         Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih besedil v francoščino;
 4. 4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 5. 5.         Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 6. 6.         Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika;
 7. 7.         Sposobnost samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 8. 8.         Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju splošnih besedil v francoščino. 

Vsebina

Seminar je namenjen razvijanju jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence študentov in je usmerjen v vzpodbujanje občutljivosti za kulturno specifičnost francoskih in slovenskih besedil.

Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedil tako v slovenščini kot v francoščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij ter specifično slovenskih kulturnih in zgodovinskih referenc. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za te vrste referenc in k izoblikovanju različnih strategij prenašanja specifično slovenskih elementov besedila v francoščino. Predstavitev seminarjev spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Obvezni:

 1. 1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 2. 2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
 3. 3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
 4. 4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS

 

Priporočljivi:

 1. 5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
 2. 6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
 3. 7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nuveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
 4. 8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. - medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
 2. - končni izpit (60 % ocene).
Ucitelj

Nadja Dobnik

Ucitelj

Sonia Vaupot