Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Opis predmeta

Glej: Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza
Ucitelj

Mojca Schlamberger Brezar