Britanska literatura

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Glej: Britanska družba, kultura in literatura
Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn