Korpusi in baze podatkov

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalci

doc. dr. Darja Fišer
red. prof. dr. Špela Vintar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 2. 2.  Kompetence za iskanje terminoloških virov in uporabo računalniških orodij za shranjevanje terminologije in gradnjo terminoloških baz

Opis vsebine

 1. Poudarek je na računalniško podprtem iskanju terminoloških virov in pomagal ter na spoznavanju orodij za shranjevanje terminologije (gradnjo terminoloških baz). Predmet vključuje tudi podrobno ukvarjanje s korpusi, gradnjo korpusov za prevajalske namene in napredne metode izrabe korpusov.

Teme:
 • Pregled jezikovnih in prevajalskih tehnologij
 • Terminološke baze in viri na internetu
 • Uvod v korpusno jezikoslovje
 • Korpusi na internetu I
 • Vaje iz uporabe korpusov Evrokorpus, TRANS, Spook itd.
 • Regularni izrazi
 • Kako nastane vzporedni korpus
 • Standardi za zapis korpusov
 • XML, XSLT
 • Korpusna orodja: WordSmith in drugi konkordančniki
 • Poravnava vzporednih besedil s programom ATRIL DejaVu
 • Iskanje po vzporednih besedilih z orodjem ParaConc
 • Podatkovne baze: MS Access
 • Terminološki programi: TRADOS MultiTerm
 • Računalniška terminologija in lokalizacija
 • Metode za avtomatsko iskanje terminologije v korpusih 

Temeljna literatura

 1. Obvezne literature ni.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja

 1. Zaključni projekt, seminarska naloga, pisni izdelek.
Ucitelj

Darja Fišer

Ucitelj

Špela Vintar