Teorija tolmačenja z deontologijo

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 0
Oblika: predavanja

Izvajalci

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
red. prof. dr. Jasmina Markič

Opis predmeta

Glej: Teorija tolmačenja

Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn

Ucitelj

Jasmina Markič