Metode znanstveno-raziskovalnega dela in magistrski seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Opis predmeta