Lokalizacija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

Predmet podaja praktična znanja s področja prevajanja računalniških programov in spletnih strani.

Vsebina

Uvod v lokalizacijo. Lokalizacija, globalizacija, slovenjenje. Pregled terminoloških virov s področja računalništva. Spletne strani, HTML, spletni formularji, spletno programiranje. Prevajanje spletišč. Program TRADOS TagEditor. Program Alchemy Catalyst. Projekt prevajanja računalniškega programa za realnega naročnika (skupinsko delo v 2. semestru).

Temeljna literatura

Bert Esselink: A Practical Guide to Software Localization. John Benjamins 2000.

Metode poučevanja in učenja

Seminarske vaje v računalniški učilnici, projektno delo s konzultacijami.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželena je čim višja stopnja računalniške pismenosti.

Pogoj za opravljanje obveznosti je sodelovanje pri projektu in udeležba na vajah.

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

  • Kolokvij, projektno delo, izpit.
  • Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.

Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.