Sinhronizacija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
 • Razvijanje sposobnosti oblikovanja sinhronizacijskega besedila v odvisnosti od dialoga, slike, ritma dogajanja in artikulacijskih značilnosti.
 • Razvijanje sposobnosti prevajanja v različnih zvrsteh govorjenega jezika.
 • Razvijanje sposobnosti razumevanja značilnosti in poustvarjanja dramskega dialoga.
 • Poznavanje tehničnega postopka sinhronizacije.
 • Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne sinhronizacijske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.

Vsebina

Delo poteka v obliki analize sinhroniziranih filmov in oddaj ter samostojnega prevajanja za sinhronizacijo s skupinsko analizo in evalvacijo. Obravnavane teme: zgodovina sinhronizacije, primerjava sinhronizacije in podnaslavljanja, recepcija sinhroniziranih in podnaslovljenih filmov v različnih okoljih;
značilnosti sinhronizacijskega besedila – povezanost z izvirnim dialogom, sliko, ritmom dogajanja in artikulacijskimi značilnostmi; ritem angleškega in slovenskega jezika; analiza izvirnega dialoga za sinhronizacijo; sinhronizacija risank in oddaj za mlade gledalce; sinhronizacija filmov; videoopis za slepe.

Temeljna literatura

 • Di Fortunato, Eleonora, in Mario Paolinelli, ur. (1996) La questione doppiaggio. Rim: AIDAC.
 • Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli, ur. (1996): Traduzione multimediale per il cinema, la televisione e la scena. Bologna: CLUEB.
 • Herbst, Thomas (1995) People do not talk in sentences. Dubbing and the idiom principle. V: Gambier, Yves , ur.: Audiovisual       Communication and Language Transfer. Translatio – FIT Newsletter 14:3-4. 257-271.
 • Herbst, Thomas (1994) Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik. Textlinguistik. Übersetzungstheorie. Tübingen: Niemeyer.
 • When, Karin (1998) Re-dubbings of US-American television series for the German television: the case of Magnum, P.I. V: Gambier, Yves (ur.) Translating for the Media. Turku: Painosalama OY.185-199.
 • Whitman-Linsen, Candace (1992) Through the Dubbing Glass: The Synchronization of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang.

Metode poučevanja in učenja

Vodeni skupinski in individualni študij, sodelovalno učenje, projektno delo, individualne naloge.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja in opravljena izpita iz Podnaslavljanja I ter prevajalskega modula I – Podnaslavljanje filmov in igranih oddaj/ Podnaslavljanje dokumentarnih in dogovrnih oddaj.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končna ocena je sestavljena iz

 • medletnega ocenjevanja individualnih prevodov in analiz (50 % ocene)
 • končnega izpita – sinhronizacijskega prevoda 10-minutnega odlomka s komentarjem (50 % ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.