Prevajanje humanističnih in literarnih besedil

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Izvajalec

doc. dr. Robert Grošelj

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

1.         Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih literarnih in humanističnih besedil;
2.         Kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo;
3.         Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in humanističnih besedil;
4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.         Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6.         Kompetence za redakcijo in tvorjenje humanističnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
7.         Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8.         Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih in humanističnih besedil. 

Vsebina

 1. The focus of the course will be on:

  -           the use of different strategies in translating poetry and prose;
  -           the role of intertextuality, narrative technique and point-of-view in prose translation;
  -           proofreading, revision;
  -           the conventions of translating texts for the arts and humanities into Slovene;
  -           translation of literary texts into Italian (collaboration with an Italian-native speaker advisor).
  -           the importance of target users' expectations and norms.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/
1.         Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2.         Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
3.         Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
4.         Kotnik, J. 1986. Slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, na primer:/
Fabjan Bajc, D. 1994. Lažni prijatelji/I falsi amici.  Slovensko italijanski slovar paronimov/Vocabolario italiano-sloveno dei paronimi. Trst: Mladika.
Fabjan Bajc, D.  Dve muhi na en mah/Due piccioni con una fava, slovensko-italijanski frazeološki slovar/Vocabolario fraseologico sloveno-italiano. Celje: Mohorjeva družba.
Merkù, P. 1999. Slovenska krajevna imena v Italiji/Toponimi sloveni in Italia. Trst: Mladika.
Več avtorjev. 1994. Tematski slovar poslovnih izrazov in fraz v šestih jezikih: nem., angl., špansko, franc., ital. in slov., Ljubljana: Cankarjeva založba. 
 Pa tudi: slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
- končni izpit (50 % ocene).
Ucitelj

Robert Grošelj