Uvod v študij slovenskega jezika - vaje

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Izvajalec

asist. dr. Damjan Popič

Opis predmeta

Glej: Uvod v študij slovenskega jezika
Ucitelj

Damjan Popič