Nemška slovnica 1

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalci

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
izr. prof. dr. Andrea Leskovec
lekt. Mladen Rieger

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik I
Ucitelj

Ada Gruntar Jermol

Ucitelj

Andrea Leskovec

Ucitelj

Mladen Rieger