Kontrastivna retorika

Število kreditnih točk: 10
Število kontaktnih ur: 0
Oblika: seminar

Opis predmeta