Nemška fonetika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Helena Kuster

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik I
Ucitelj

Helena Kuster