Literarne, kulturne in civilizacijske jezikovne prvine pri prevajanju

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 0
Oblika:

Opis predmeta