Terminologija in področni jeziki

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Glej :Italijanski jezik: terminologija in področni jeziki

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič