Kontrastivna slovensko-nemška analiza

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Izvajalka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Glej: Kontrastivna slovensko-nemška analiza

Ucitelj

Ada Gruntar Jermol