Angleška slovnica 2

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 3
Oblika:

Izvajalci

asist. dr. Martin Grad
izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik II
Ucitelj

Martin Grad

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin