Tvorjenje besedil v angleškem jeziku I

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

asist. dr. Martin Grad
doc. dr. Nataša Hirci
doc. dr. Donald Reindl
lekt. mag. Urša Vogrinc Javoršek

Opis predmeta

Glej: Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje I
Ucitelj

Martin Grad

Ucitelj

Nataša Hirci

Ucitelj

Donald Reindl

Ucitelj

Urša Vogrinc Javoršek