Nemška literatura I

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

Opis predmeta

Glej: Družba, kultura in literatura nemških govornih področij I
Ucitelj

Andrea Leskovec