Medjezikovno posredovanje (nemščina)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Izvajalci

doc. dr. Helena Kuster
lekt. dr. Amalija Maček

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje I
Ucitelj

Helena Kuster

Ucitelj

Amalija Maček