Tvorjenje besedil v nemškem jeziku

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

doc. dr. Helena Kuster
lekt. dr. Amalija Maček
lekt. Mladen Rieger

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje I
Ucitelj

Helena Kuster

Ucitelj

Amalija Maček

Ucitelj

Mladen Rieger