Francoska družba in kultura I

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Glej: Francoska družba, kultura in literatura I
Ucitelj

Sonia Vaupot