Medjezikovno posredovanje (italijanščina)

Število kreditnih točk:
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Opis predmeta