Tvorjenje besedil v italijanskem jeziku

Število kreditnih točk:
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Opis predmeta