Italijanska literatura I

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Glej: Italijanska družba, kultura in literatura I