Medjezikovno posredovanje (italijanščina)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Opis predmeta

Glej: Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje I