Medjezikovno posredovanje (francoščina)

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje I