Tvorjenje besedil v francoskem jeziku

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje I
Ucitelj

Sonia Vaupot