Prevajalske tehnologije

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

red. prof. dr. Špela Vintar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. Usposobiti študente za samostojno pridobivanje tehnoloških znanj,
 2. razvijati kompetence kritične uporabe obstoječih orodij s pomnilniki prevodov,
 3. razvijati zavest o pomenu in vlogi tehnologije pri sodobnem prevajalskem delu,
 4. spodbujati radovednost v zvezi z novimi jezikovnimi tehnologijami in perspektivami.

Vsebina

 1. 1. Prevajalske tehnologije - pregled
 2. 2. Programi s pomnilnikom prevodov
 3. 3. Datotečni formati in zapisi: XLIFF, TBX, TMX
 4. 4. SDL Trados Studio:
 5.    a) prevajanje enostavnega projekta
 6.    b) prevajanje z obstoječim pomnilnikom prevodov
 7.    c) prevajanje dokumentov PDF
 8.    d) upravljanje pomnilnikov prevodov
 9.    e) vodenje prevajalskih projektov
 10.    f) terminološko delo z MultiTermom
 11. 5. Orodja za zagotavljanje kakovosti (QA)
 12. 6. Lokalizacijska orodja
 13. 7. Jezikovne tehnologije in prevajanje
 14. 8. Strojno prevajanje
 15. 9. Pridobitev certifikata SDL Trados 

Temeljna literatura

Jost Zsetsche: The Translator's Toolbox. A Computer Primer for Translators. Online Edition 2011, http://www.internationalwriters.com.

Priročniki SDL Trados Studio in SDL MultiTerm.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit v računalniški učilnici.

Ucitelj

Špela Vintar