Prevajanje splošnih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalec

red. prof. dr. David Limon

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.         Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih splošnih besedil;
 2. 2.         Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
 3. 3.         Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih angleških besedil v angleščino;
 4. 4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 5. 5.         Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 6. 6.         Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
 7. 7.         Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 8. 8.         Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju splošnih besedil v angleščino.

Vsebina

Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov tekstov iz slovenščine v angleščino. Namen predmeta je praktična uporaba teoretičnega znanja, pridobljenega v dodiplomskem študiju. Študenti so aktivno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.

Obravnavani bodo naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju:

 1. -           prevod pogostih besednih zvez
 2. -           dosledno in natančno prevajanje vseh komponent leksikalnega pomena
 3. -           upoštevanje vezljivostnega in slogovnega pomena
 4. -           primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
 5. -           primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
 6. -           prevajanje metafor in idiomov
 7. -           registri in stopnja formalnosti
 8. -           obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. 1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 2. 2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
 3. 3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
 4. 4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

 5. 5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
 6. 6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. - medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
 2. - končni izpit (60 % ocene).
Ucitelj

David Limon