Prevajanje promocijskih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalka

doc. dr. Nataša Hirci

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 1. 1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih besedil s poudarkom na promocijskih besedilih;
 2. 2.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
 3. 3.  Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih angleških besedil v angleščino;
 4. 4.  Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 5. 5.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 6. 6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
 7. 7.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 8. 8.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju promocijskih besedil v angleščino.

Vsebina

Obravnavani so različni problemi, ki se pogosto pojavljajo pri prevajanju promocijskih besedil (npr. turistični materiali, promocijska gradiva, promocijske spletne strani ipd.): prevajanje pogostih besednih zvez, primerjava razlik v skladnji in besednem redu, primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih, prevajanje dvoumnih besednih zvez ali fraz, metaforičnih pomenov in idiomatskih izrazov, primerjava registrskih razlik in stopnje formalnosti ter obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom. 

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 1. 1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 2. 2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
 3. 3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
 4. 4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

 5. 5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
 6. 6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 1. - medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
 2. - končni izpit (60 % ocene).

 

 

 

Ucitelj

Nataša Hirci