Semantika

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Nosilec

izr. prof. dr. Primož Jurko

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Uvajanje v strokovno terminologijo semantike
 • Ozaveščanje študentov o vlogi semantike v širšem (splošnem) pomenu in ožjem (prevajalsko specifičnem).
 • Spoznavanje prepletenosti in relevance semantičnih elementov v vseh jezikovnih in zunaj-jezikovnih vsebinah.

Vsebina

 • Uvod in osnovna terminologija
 • Pomenski odnosi (paradigmatika)
 • Sintagmatski odnosi
 • Analiza na pomenske sestavine
 • Semantika prototipov
 • Kompleksnost besednega pomena. Kontekst. Dvoumnost
 • Predikat, poved, propozicija.
 • Pomenski postulati. Udeleženske vloge. Medosebni pomen (govorna dejanja, zlasti ilokucija)
 • Semantika, leksikologija in leksikografija. "Pojmovni" jezikovni priročniki: problem principa pomenskih odnosov in/ali semantičnih polj.

Temeljna literatura

 • Cowie, A.P. 2009. Semantics. Oxford: Oxford University Press.
 • Lyons, J. 1977. Semantics. Cambridge: University Press. (1. in 2. zvezek).
 • Palmer, F.R. 1981. Semantics. Cambridge: University Press
 • Saeed, J. 2003. Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končni izpit po zaključenih predavanjih.

Ucitelj

Primož Jurko