Prevajalske tehnologije

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

  • Usposobiti študente za samostojno pridobivanje tehnoloških znanj,
  • razvijati kompetence kritične uporabe obstoječih orodij s pomnilniki prevodov,
  • razvijati zavest o pomenu in vlogi tehnologije pri sodobnem prevajalskem delu,
  • spodbujati radovednost v zvezi z novimi jezikovnimi tehnologijami in perspektivami.

Vsebina

 
1. Prevajalske tehnologije - pregled
2. Programi s pomnilnikom prevodov
3. Datotečni formati in zapisi: XLIFF, TBX, TMX
4. SDL Trados Studio:
   a) prevajanje enostavnega projekta
   b) prevajanje z obstoječim pomnilnikom prevodov
   c) prevajanje dokumentov PDF
   d) upravljanje pomnilnikov prevodov
   e) vodenje prevajalskih projektov
   f) terminološko delo z MultiTermom
5. Orodja za zagotavljanje kakovosti (QA)
6. Lokalizacijska orodja
7. Jezikovne tehnologije in prevajanje
8. Strojno prevajanje

Temeljna literatura

  • Jost Zsetsche: The Translator's Toolbox. A Computer Primer for Translators. Online Edition 2011, http://www.internationalwriters.com.
  • Priročniki SDL Trados Studio in SDL MultiTerm.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit v računalniški učilnici.