Simultano tolmačenje: B-A

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Opis predmeta

Glej: Simultano tolmačenje: jezik B