Francoska slovnica 1

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalci

asist. dr. Senja Pollak
red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Opis predmeta

Glej: Francoski jezik I
Ucitelj

Senja Pollak

Ucitelj

Mojca Schlamberger Brezar