Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje za skupnost I: C1-A

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 45
Oblika: vaje

Opis predmeta