Strokovno besedilo

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Opis predmeta

Glej: Slovensko strokovno besedilo

Ucitelj

Vojko Gorjanc