Angleška slovnica 3

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: vaje

Izvajalka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik III

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin