Angleške jezikovne vaje II

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

doc. dr. Darja Fišer
lekt. mag. Nina Grahek Križnar
lekt. mag. Urša Vogrinc Javoršek

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik III

Ucitelj

Darja Fišer

Ucitelj

Nina Grahek Križnar

Ucitelj

Urša Vogrinc Javoršek