Italijanska literatura II

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Glej: Italijanska družba, kultura in literatura II

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič