Idiomatika in stilistika francoskega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje ll