Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje ll