Idiomatika in stilistika francoskega jezika - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje ll