Idiomatika in stilistika italijanskega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Opis predmeta

Glej: Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje ll