Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Opis predmeta

Glej: Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje ll