Priprava diplomske naloge

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Opis predmeta

Glej: Izbirni diplomski seminar I