Nemška kontrastivna slovnica 1

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik V